kirsikkatanssi: (time)
[personal profile] kirsikkatanssi


Vietettiin eilen jo joulu numero 1 kun Marketta tuli meille ruokakassin ja savustetun kalan kanssa.
Syötiin kaikkea hyvää enemmän tai vähemmän jouluista (mm. Waldorfin salattia ja kaalipiirakkaa) ja musta tuntui enemmän joululta kuin moneen vuoteen.
Hyasintit tuoksui, kuuntelin omia rock-voittoisia joulumusiikkejani ja käytiin vielä myöhään illalla kävelyllä lumisateessa.
Kirjoitin pitkälle yli puolenyön ja silti herättiin tänään aikaisin.
Meidän joulurauha kyllä lähti matkoihinsa kello kahdeksan linja-autolla ja sen jälkeen äiti rupesi välittömästi pesemään pyykkiä ja kolistamaan tiskejä. Mentiin aamupäivä vähän eri teitä. Kävin Kauppahallissa joulukahvilla ja hain kaupasta viimeiset jouluruoat.
Meillä ei ole tänä vuonna kinkkua, mutta eipä ole yhtään menoa haitannut. Kuusi on tosin edelleen koristelematta!
Isä tuli kylään kesken mun ja äidin päiväunien ja tällä hetkellä ne huutaa toisilleen olohuoneessa. Muuten tunnelma on ihan viihtyisä. Varsinkin kun saatiin uusi vinyylisoitin kasattua ja Bob Dylan laulaa meille.

Oikein hyvää joulua kaikille! ♥
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kirsikkatanssi: (Default)
kirsikkatanssi

October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:33 am
Powered by Dreamwidth Studios